TRANSPORT COMPLEX OF UKRAINE - INTERNATIONAL PROJECT '2000:

TOB ПРОЕКТНО-ДИЗАЙНЕРСЬКЕ БЮРО "ПроЛАЙН"
DESIGN AND ENGINEERING BUREAU "ProLINE" LTDстатья в электронном формате e-text
ДУБРОВ Леонід Петрович, Директор

Народився в 1948 p. Закінчив Миколаївський суднобудівний технікум і Миколаївський кораблебудівний інститут.

З 1968 р. - на керівних посадах в організаціях суднобудівної галузі, з 1992 р. - директор проектних підприємств. Нагороджений орденом "Знак пошани".

З лютого 2003 р. - директор ТОВ Проектно-дизайнерське бюро "ПроЛайн".

Член-кореспондент Академії технологічних наук України.

⠀⠀⠀⠀⠀Основним видом діяльності Проектно-дизайнерського бюро "ПроЛайн" є проектно-дизайнерські та конструкторські роботи в галузі суднобудування, інженерна і технічна діяльність у галузі архітектури суднобудування. Бюро спеціалізується на створенні проектів сучасних мегаяхт, рекреаційних і службово-роз'їзних суден представницького рівня.

Ми забезпечуємо виконання таких робіт:

 • розробка аванпроектів вітрильних і моторних яхт, катерів та інших суден різного призначення;

 • розробка та випуск проектно-конструкторської, експлуатаційної та іншої проектної документації;

 • узгодження проектів із Класифікаційним товариством;

 • розробка дизайн-проектів інтер'єрів приміщень;

 • візуалізація архітектурних і дизайнерських рішень; -авторський нагляд і супровід побудови суден; -інжинірингові послуги.

Leonid DUBROV, Director

Was born in 1948, graduated from Nikolaev shipbuilding technical college and Nikolaev Shipbuilding institute.

Since 1968 is working at the executive positions in the organizations of shipbuilding industry, since 1992 - the director of design institutions. Awarder the order "Sign of Honour".

Since February 2003 - the director of Design and engineering bureau "ProLine", Ltd.

Corresponding Member of Academy of Technological sciences of Ukraine.

⠀⠀⠀⠀⠀The main directions of Design and engineering bureau "ProLine" activities are the project design and engineering works in shipbuilding, engineering and technical activities in the field of naval architecture. The bureau specializes in creation of projects of modern mega yachts, recreational and service-traveling vessels of representative level.

We provide the following services:

 • the development of advance projects of sailing and motor yachts, launches and other vessels of different purposes;
 • development and issuing of design, operational and other project documentation;
 • support of project approval by Classification society;
 • development of interiors design projects;
 • visualization of architectural and design decisions;
 • author's supervision and support of vessels construction;
 • engineering services.


Следующая запись Предыдущая запись